Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   bhome.fi Finify Oy

Y-tunnus:                            3012237-5

Osoite:                                Nurmelankuja 103

Postinumero:                      41940

Postitoimipaikka:                Vesanka

Puhelinnumero:                  045 7832 1817

Sähköpostiosoite:               hello(at)bhome.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Yritys:                                  Finify Oy

  Nimi:                                   Joona Moilanen

  Osoite:                                Nurmelankuja 103

  Postinumero:                      41940

  Postitoimipaikka:                VESANKA

  Puhelinnumero:                  045 7832 1817

  Sähköposti:                         hello(at)bhome.fi

   

  3. Tietosuojavastaava

   Yritys:                                  Finify Oy

   Nimi:                                   Joona Moilanen

   Osoite:                                Nurmelankuja 103

   Postinumero:                      41940

   Postitoimipaikka:                VESANKA

   Puhelinnumero:                  045 7832 1817

   Sähköposti:                        hello(at)bhome.fi

    

   4. Rekisterin käyttötarkoitus

    Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

    Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

     

    5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

     Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

      

     6. Rekisterin tietosisältö

      Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

       

      7. Tietojen säilytysaika

       Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

        

       8. Säännönmukaiset tietolähteet

        Rekisteriin kerätään tietoja:

        Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

         

        9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

         Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

          

         10. Evästeiden (cookies) käyttö

          Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

           

          Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

          On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

           

          11. Rekisterin suojaus

           Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

           Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

           Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

            

           12. Automaattinen päätöksenteko

            Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

             

            13. Rekisteröidyn oikeudet

             Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

              

             Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

              

             Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

              

             Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

              

             Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.