Bhome.fi Facebook och Instagram lotterier regler

Facebook Instagram Tombola

Bhome.fi (senare i denna text "arrangör") fungerar som arrangör av utlottningen.

Du kan delta i utlottningen på hemsidan https://www.facebook.com/bhome.fi eller @Bhome_fi på Instagram https://www.instagram.com/bhome_fi/ genom att kommentera den aktuella utlottningsuppdateringen vid angiven tidpunkt i uppdateringen och i övrigt i enlighet med lotteriets instruktioner.

Alla fysiska personer över 18 år som bor i Finland kan delta i utlottningen. Alla under 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för att delta. De anställda i företagen och deras familjemedlemmar som har varit inblandade i arrangemanget av denna dragning har dock inte rätt att delta.

· En person kan delta i lotteriet endast en gång.

· Dragningen kommer att äga rum efter utgången av giltighetsperioden för dragningen som anges i uppdateringen. Bidrag som tas emot utanför anmälningsperioden kommer inte att accepteras för dragningen. Arrangören av lotteriet ansvarar inte för eventuella problem relaterade till teleförbindelser (exempelvis avbrott) i samband med deltagande i lotteriet.

· Priset/priserna som annonseras i uppdateringen kommer att lottas ut bland deltagarna. Priset eller en del av det kan inte bytas ut eller omvandlas till pengar. Priset levereras antingen för avhämtning eller direkt till vinnaren. Priset kommer endast att levereras till en adress i Finland.

· Vinnarna meddelas på arrangörens Facebook- eller Instagramsida i samband med uppdateringen, samt personligen via privat meddelande. Vinnaren ombeds skicka kontaktuppgifterna för att skicka eller hämta priset i ett Facebook/Instagram privat meddelande. Om vinnaren inte skickar sin kontaktinformation inom 2 veckor efter att han meddelat vinsten kan dragningen genomföras igen. De angivna kontaktuppgifterna används inte i marknadsföringssyfte.

· Genom att delta i utlottningen ger deltagarna, efter att ha vunnit utlottningspriset, utlottningsarrangören rätten att publicera sitt namn utan separat samtycke eller ersättning.

· Arrangören av lotteriet kan, om han så önskar, använda de kommentarer som deltagarna lämnat i samband med deltagande i lotteriet i marknadsföringssyfte utan separat meddelande, samtycke eller ersättning.

· Arrangören betalar lagstadgad lotteriskatt.

· Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera från dragningen personer som brutit mot dessa regler eller som kan misstänkas ha använt oärliga medel för att delta. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.

· Det är särskilt viktigt att notera att utlottningen inte är sponsrad, rekommenderad, administrerad av Facebook, Instagram eller liknande media och inte på något sätt relaterad till Facebook, Instagram eller liknande media. Deltagaren lämnar sin information endast för användning av arrangören.

Lämna en kommentar

Namn
Email

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.