Villkor

Villkor

Bhome.fi nätbutik Användaravtal
1. Parter i avtalet
2. Licens
3. Registrering
4. Användarens ansvar och skyldigheter
5. Insamling och användning av personuppgifter
6. Beställning
7. Produktpriser
8. Leverans
9. Avbokning och återbetalning
10. Ändringar
11. Tvistlösning

1. Parter i avtalet

Detta avtal innehåller villkoren för användningen av onlinetjänsten Bhome.fi (Tjänsten) som underhålls av Finify Oy (tjänsteleverantören). När Användaren använder Tjänsten, köper produkter från Tjänsten eller registrerar sig för Tjänsten accepterar Användaren villkoren i detta avtal och förbinder sig att följa dessa villkor.
Kontaktuppgifter för tjänsteleverantören:

Finify Oy
Tuulimyllintie 23,
40640 Jyväskylä
Personnummer: 3012237-5

2. Licens

2.1. Tjänsten är avsedd för privata konsumenter.
2.2. Företag kan också använda Tjänsten. Ångerrätten enligt konsumentskyddslagen gäller inte för företagskunder.
2.3. Alla rättigheter till innehållet i tjänsten tillhör Tjänsteleverantören.

3. Registrering

3.1. Användaren kan registrera sig som användare av Tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret och välja användarnamn och lösenord. Användaren kan även beställa produkter utan att registrera sig.
3.2. Genom att beställa produkter bekräftar Användaren att han har läst dessa villkor, accepterar dem och åtar sig att följa dem.
3.3. Registrering är kostnadsfri.

4. Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren ansvarar för alla beställningar som görs med hans användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för att hålla sitt användarnamn och lösenord konfidentiellt.

5. Insamling och användning av personuppgifter

5.1. Tjänsteleverantören ansvarar för korrekt behandling av den information som användaren tillhandahåller och för att upprätthålla användarens integritet. De uppgifter som användaren lämnar lagras i Tjänsteleverantörens kundregister. Obligatorisk information för att slutföra beställningen är Användarens förnamn, efternamn, lokala adress, postkontor, land, e-postadress och telefonnummer.
5.2. Tjänsteleverantören lämnar inte över de insamlade personuppgifterna till externa parter.
5.3. Uppgifter från kundregistret får endast användas vid elektronisk direktmarknadsföring om Användaren har gett sitt samtycke.
5.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att lämna ut information om Användaren till myndigheterna om Användaren har agerat i strid med lag och god sed.
5.5. Användaren har rätt att kontrollera, ändra eller radera personuppgifter från kundregistret.
5.6. Information som lämnas av användaren för bhome.fi regleras utifrån vårt registerutdrag. Användaren ansvarar för att lämnad information är sann och fullständig och att informationen uppdateras vid behov. Vi vidarebefordrar aldrig information till tredje part. Genom att prenumerera på bhome.fi-nyhetsbrevet samtycker du till att regelbundet ta emot meddelanden från bhome.fi webbutik. Du kan när som helst avbryta ditt medlemskap genom att klicka på Avsluta prenumeration i e-postmeddelandet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@bhome.fi och be att bli borttagen från e-postlistan. Om du avbryter vårt nyhetsbrev kommer du inte längre att få meddelanden från oss och förnya prenumerationen om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev igen.

5.7 Vår webbplats använder cookies för att garantera bästa möjliga användarupplevelse. Genom att använda vår sida accepterar du användningen av våra cookies i enlighet med våra användarvillkor. Generellt sett använder nästan alla professionella webbplatser cookies, som är små textfiler som webbplatsen sparar på din dators hårddisk.

5.8 Bhome.fi följer GDPR-lagstiftningen och om du av någon anledning vill att din data raderas, till exempel din e-postadress eller kunddata, kan du skicka ett meddelande till hello@bhome.fi och dina uppgifter raderas.

6. Beställning

6.1. Vid beställning av tjänsten skapas ett bindande avtal när Tjänsteleverantören skickar en orderbekräftelse till Användaren som bekräftar produktens tillgänglighet och leveranstid.
6.2. Tjänsteleverantören har rätt att annullera beställningen eller leverera den ofullständig om det finns balanseringsfel.
6.3. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningen.

7. Produktpriser

7.1. Priset på produkten är det pris som visas på tjänstsidan i samband med produktinformationen vid beställningstillfället.
7.2. Leveranskostnader läggs till priset. Betalning sker per beställning om inget annat anges. Motsvarande leveransavgift visas i Tjänsten innan beställningen görs.
7.3. I tjänsten rapporteras priser och transportkostnader till Användaren i euro (EUR).
7.4. Vid försäljning och transport av produkter till EU-länder är de angivna priserna inklusive mervärdesskatt enligt finsk lagstiftning.
7.5. Vid försäljning och transport av produkter utanför EU-länder står mottagaren av produkten för lokala skatter, tullavgifter och andra jämförbara kostnader.

8. Leverans

8.1. Tjänsteleverantören levererar de produkter som den säljer till Användaren på grundval av ett transportavtal som ingåtts med tredje part.
8.2. Fraktkostnader läggs till beställningspriset. Fraktkostnaderna för varje beställning visas i Kundvagnsdelen av Tjänsten.
8.3. Produktens leveranstider bestäms av produkten. Leveranstiden beror på produktens tillgänglighet och destinationen för försändelsen. Gällande leveranssätt återspeglas i Tjänsten vid varje given tidpunkt.
8.4. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekta skador orsakade av försenad leverans.
8.5. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att leverera de beställda produkterna i olika försändelser.
8.6. Tjänsteleverantören är ansvarig för produktförlust eller skada under transport.
8.7. Försändelser som innehåller Lagerprodukter och/eller print-on-demand-produkter tillverkade efter önskemål, som returneras till avsändaren, skickas inte automatiskt igen. Kontakta hello@bhome.fi om du har några frågor.

9. Avbokning och återbetalning

9.1. Enligt den finska konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att ångra sin beställning genom att meddela Tjänsteleverantören inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen. Ångerrätten gäller inte produkter som har modifierats enligt Konsumentens önskemål. Om beställningen returneras står köparen för returfraktkostnaderna.

9.2. Returvillkoret är att:

1. Beställningen har makulerats i enlighet med försäljningsvillkoren genom att meddela Tjänsteleverantören senast 14 dagar efter mottagandet av produkten
2. Produkten är oanvänd
3. Varan är i det skick som köparen tog emot den och alla delar som hör till produkten förvaras och
4. Produkten är förpackad i sin originalförpackning eller på liknande sätt.

9.3. Produkten ska returneras omedelbart efter att beställningen har annullerats.
9.4. Användaren ansvarar för eventuella skador på produkterna under transport.
9.5. Beställningsvaror gjorda efter konsumentens önskemål, såsom skjortor och affischer från den officiella Muminbutikens eget urval, kan inte returneras eller bytas, då de görs enligt beställningen efter att varje beställning tagits emot. Kontakta hello@bhome.fi om du har några frågor.
9.6. Om Användaren/mottagaren av Tjänsten av någon anledning vägrar att ta emot de beställda produkterna och de returneras till Tjänsteleverantören, kommer alla kostnader som uppstår vid returen att dras av från det totala beloppet som kommer att återbetalas till Användaren för det returnerade Produkter.

10. Ändringar av tjänsten och detta avtal.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Tjänsten, villkoren och detta användaravtal.

11. Tvistlösning

Alla meningsskiljaktigheter angående detta avtal, som inte kan lösas genom förhandlingar, kommer att lösas i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.